Inflatiecorrectie op je Tele2 Thuis abonnement 2022

  • 16 December 2021
  • 0 reacties
  • 464 x bekeken
Inflatiecorrectie op je Tele2 Thuis abonnement 2022
Reputatie 6
Badge +8

Je bent hier terecht gekomen omdat jouw factuur van januari 2022 iets hoger is. Dit komt door de inflatiecorrectie. Benieuwd naar wat dit inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres. We hebben hier de meest voorkomende vragen voor je beantwoord.

 

Ieder jaar stijgen de prijzen in Nederland. Door deze prijsinflatie stijgen ook onze kosten. Daarom passen wij op 1 januari 2022 een inflatiecorrectie van 2% toe op de Tele2 Thuis abonnementen. De wijziging zie je in januari 2022 op je factuur.
 


 

Inflatiecorrectie: Waarom?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent elke maand de hoogte van de inflatie op consumentenproducten en -diensten. Ze meten de procentuele verandering van de Consumenten Prijs Index (CPI) ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor. Onze aanpassing baseren wij op het Consumenten-prijsindexcijfer van het CBS van de maand juni van het voorafgaande jaar. Dit inflatiepercentage was 1,6% in juni 2021. 

De inflatiecorrectie geldt voor alle Tele2 Thuis abonnementen, met uitzondering van abonnementen die zijn afgesloten of verlengd sinds 1 oktober 2021. De prijzen van aanvullende diensten als Slimme wifi en aanvullende tv-pakketten als het Pluspakket en Ziggo Sport Totaal wijzigen niet. Dat geldt ook voor de tarieven voor bellen en het huren van video’s.


Hoe hoog is de inflatiecorrectie?

De inflatiecorrectie voor dit jaar is vastgesteld op 2%. Wij volgen de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende inflatie (consumentenprijsindex) over de maand juni. Je maandelijkse abonnementstarief gaat met dit percentage omhoog. 


Hoe wordt het inflatiepercentage bepaald?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent elke maand de hoogte van de inflatie op consumentenproducten en -diensten. Ze meten de procentuele verandering van de Consumenten Prijs Index (CPI) ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor. Onze aanpassing baseren wij op het Consumenten-prijsindexcijfer van het CBS van de maand juni van het voorafgaande jaar. Dit inflatiepercentage was 1,6% in juni 2021.


Valt inflatiecorrectie onder de contractvoorwaarden?

Dat Tele2 een inflatiecorrectie toepast op abonnementstarieven wordt vermeld in onze Algemene Voorwaarden Tele2 Thuis. We informeren klanten via een bericht op de factuur in januari, met een verwijzing naar meer informatie op de website.


Wanneer gaat de correctie in?

Wij corrigeren het abonnementstarief op 1 januari 2022. Contracten die na 1 oktober 2021 zijn afgesloten of verlengd, zullen pas in een volgende inflatiecorrectieronde gecorrigeerd worden met het dan geldende inflatiepercentage.


Waarom geldt de inflatiecorrectie niet voor abonnementen afgesloten of verlengd sinds 1 oktober 2021?

De looptijd van een contract dat sinds 1 oktober is afgesloten, is daarvoor nog te kort. Omdat wij in januari de inflatiecorrectie doorvoeren, moeten wij in oktober onze systemen aanpassen. Nieuwe contracten die na 1 oktober zijn afgesloten, zullen pas in een volgende inflatiecorrectie ronde worden gecorrigeerd met het dan geldende inflatiepercentage.


Geldt de inflatiecorrectie voor alle abonnementen en diensten?

De inflatiecorrectie geldt voor alle Tele2 Thuis abonnementen en voor alle diensten: Internet, TV en Bellen. Uitgezonderd zijn:

  • Abonnementen die zijn afgesloten of verlengd sinds 1 oktober 2021
  • Aanvullende diensten als Slimme wifi
  • Aanvullende tv-pakketten als het Pluspakket en Ziggo Sport Totaal
  • Tarieven voor bellen en het huren van video’s
  • Eenmalige kosten

Op lopende kortingen wordt inflatiecorrectie toegepast, zodat deze hoger worden. Het voordeel blijft dan procentueel gelijk.


Mag ik mijn contract opzeggen?

Het is niet mogelijk om je abonnement naar aanleiding van deze inflatiecorrectie –voor het einde van de contracttermijn– op te zeggen. Omdat de inflatiecorrectie onderdeel is van je contract en vermeld staat in de Algemene Voorwaarden Tele2 Thuis, ben je hieraan gebonden.


Hoe kan het dat ik geen verhoging zie op mijn factuur?

Als je een abonnement hebt afgesloten of verlengd sinds 1 oktober 2021, dan geldt deze inflatiecorrectie niet voor jouw abonnement.

 

 


0 reacties

Geen reactie

Reageer