Gebruikersvoorwaarden

Welkom op ons forum


Hartstikke leuk dat je gebruik maakt van onze online community. We hebben deze plek gebouwd om met jou en al onze andere klanten in gesprek te kunnen gaan. Hier kunnen we elkaar helpen bij de beantwoording van vragen over de producten en diensten van Tele2 of het oplossen van onverhoopte problemen.

Via ons forum brengen we je ook op de hoogte van aanpassingen, verbeteringen, eventuele storingen of werkzaamheden aan onze diensten. Het is een beetje een cliché maar het Tele2 forum is er voor en door jou. Door jouw bijdrage en die van vele van onze andere klanten is het forum uitgegroeid tot de informatiebron over producten en diensten.

Wij zijn ontzettend blij dat zoveel van jullie soms dagelijks actief zijn op ons forum. Om te zorgen dat dit voor iedereen een prettige ervaring is, hanteren we al sinds de oprichting jaren geleden een aantal simpele regels. Wat mag je van het forum verwachten en wat verwachten wij van jou? Hoe gaan we online met elkaar om? Wat is de rol van het Webcare team van Tele2? Het antwoord op deze drie vragen vind je hieronder in onze huisregels. Mocht er iets niet helemaal duidelijk zijn, dan horen wij het natuurlijk graag.

We houden contact

Huisregels Tele2 Forum


Wat mag je van het forum verwachten en wat verwachten wij van jou?

1. Als je een bijdrage wilt plaatsen op het Tele2 forum, moet je je registreren als deelnemer.

2. Door het gebruiken van het Tele2 forum, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geef je aan op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze forumvoorwaarden. Tele2 heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

3. Het forum mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

4. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door Tele2 gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker. Bijdragen worden na plaatsing door Tele2 beoordeeld en getoetst aan deze forumvoorwaarden.

5. Tele2 is nooit aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit gebruik van het forum.

Hoe gaan we online met elkaar om?

6. Het forum kent een algemeen gedeelte. Hier vind je onder andere de huisregels, actuele informatie en kan er een gezellig gesprek aangegaan worden in de huiskamer. Daarnaast is er een gedeelte specifiek voor support.

7. Tele2 behoudt zich het recht voor om bijdragen aan te passen of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan de huisregels.

Dit kan het geval zijn bij:
 a. Het plaatsen van aanstootgevende content (discriminerende of beledigende commentaren, aanstootgevende afbeeldingen, etc.).
 b. Het gebruik van een andere taal dan Nederlands of Engels.
 c. Schreeuwen, schelden en beledigen. Het gebruiken van hoofdletters/caps wordt online gezien als schreeuwen en dat is niet de manier waarop wij communiceren. Deze berichten kunnen worden verwijderd.
 d. Topickaping, ieder die een vraag heeft dient een eigen topic aan te maken.
 e. Het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 f. Het aanmaken van meerdere accounts/gebruikersnamen.
 g. Gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert.
 h. Het zich voordoen als een ander persoon.
 i. Het plaatsen van commerciële boodschappen.
 j. Het plaatsen van links naar sites met illegale content. Onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.
 k. Tele2 dient te allen tijde de identiteit van de gebruiker te kunnen achterhalen om zodoende de orde op het forum te kunnen waarborgen.

8. Op het forum wordt het “3 strikes principe” gehanteerd. Dat houdt in dat bij het overtreden van de forumregels er in eerste instantie een waarschuwing gegeven wordt. Wordt hier geen gehoor aan gegeven dan zal vervolgens de toegang tot het forum gedurende een week (7 dagen) worden ontzegd. Bij de derde overtreding volgt ten slotte een onherroepelijke uitsluiting van het forum.

9. Door het gebruiken van het Tele2 forum geef je Tele2 de onherroepelijke volmacht om je bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of recht op vergoeding aan te wenden voor bewerking, exploitatie en eventuele openbaarmaking aan anderen.

10. Het is andere partijen dan Tele2 niet toegestaan bijdragen op het Tele2 forum te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van Tele2 als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Tele2, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van Tele2 samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan het Tele2 forum te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

11. Geef een topic een logische, concrete titel die de inhoud ervan samenvat. Algemene titels die niets zeggen over het probleem kunnen door de moderatie worden gewijzigd. (Voorbeeld juiste omschrijving: Tele2 dekking 4G, voorbeeld onjuiste omschrijving: HELP!)

12. Blijf on-topic, berichten die off-topic zijn zullen worden verwijderd.

13. Op ongevraagde privéberichten (PB) wordt niet gereageerd door het Webcare team.