Port forwarding - standaard poort 21- FTPserver - NAT-VirtualServer Tele2 functioneert niet

  • 27 september 2015
  • 1 reactie
  • 866 x bekeken

  • Durft te vragen
  • 0 reacties

Geachte medewerker-Tele2 / forumleden,

Recent is een FTP-server op mijn home-PC geinstalleerd om een eigen ftp-site aan te kunnen maken. In de DSL router is ingelogd via IP-adres 192.168.1.1. De modem-router blijkt in het menu "NAT-VirtualServers" te configurenen. De modem-router configuratie van het Tele2-MultimediaModem (model Davolink DV-201AMR uit het jaar 2002) is vervolgens gewijzigd in het menu item VirtualServers . Na wijziging blijkt de NAT-functie dan toch niet te werken voor de automatisch gegenereerde poort 21. Tevens werkt deze niet voor een handmatig ingestelde poort, bijvoorbeeld 2121. De Technische Dienst (TD) van Tele2 zegt dat men mijn vraag over de Davolink DV-201 m.b.t. 'port forwarden' en "NAT-VirtualServers" NIET KAN en MAG ondersteunen. Wie verzorgt WEL de ondersteuning van het apparaaat, dat eigendom is van Tele2 ???

Op een zeker moment werkte het inloggen in de DSL-router van Tele2 zelfs helemaal niet meer. TD-Tele2 adviseert, na intensief telefonisch overleg, om op de modem-router een INIT te geven, opdat de modem met de fabrieksinstellingen terugkomt. Na de configuratie -wijziging kon ik de DSL router niet meer bereiken. Daar de oorspronkelijke instellingen niet op papier waren bijgehouden, heeft TD-Tele2 ze per mail opgestuurd. Na de INIT aktie zijn de gegevens weer ingebracht in de DSL router en vervolgens gewijzigd. De extra poorten 21 en 2121 ( t.b.v. FTP server) zijn opnieuw aangemaakt, echter ze functioneren wederom niet. De andere (oorspronkelijke) poorten en wifi-funktie werken weer normaal.

Vraag A : Bij de huidige Tele2-pakketkeuze wordt een moderner type (bijv. een CONTREND) modem-router aangeboden en geleverd. Kan een Tele2-TD/ ICT-er deze zonodig wel configureren of wijzigen of ondersteunen, opdat ook poorten 21 en 2121 opengaan t.b.v. een ftp-site?

Vraag B : Indien Tele2-TD/ ICT-er bij modernere modem-routers ook(zonodig) geen ondersteuning kan en mag geven, dan wordt het tijd om afscheid te (gaan) nemen van Tele2 . Is geen ondersteuning door Tele2 voldoende rechtsgeldige reden om het contract voortijdig kostenloos te beeindigen? Heeft iemand hier ervaring mee?

Vraag C : Waar zijn over de navolgende punten positieve ervaringen te vinden?
Het forum van Tele2 is op volgende punten doorzocht:
⦁ 'Port forwarding' met "NAT-VirtualServers DV-201"
⦁ DSL-routermelding < Since port 21 is used, the DSL router FTP server port will be moved to 2121 >
⦁ CONTREND routers
⦁ Hoe (veilige) toegang tot een ftp-site te maken
⦁ Hoe DAVOLINK/CONTREND-router te configureren, opdat poort 21 open kan.

Vraag D : Is het dichthouden van modem-router poorten mogelijkerwijs een beleid van Tele2 ?

OPMERKING : Gaarne beantwoording per vraag A , B , C respectievelijk D.

-------------------------------------------------------------
BIJLAGE : De wijziging in de configuratie van de router is alsvolgd uitgevoerd en getest.

1) In het scherm "NAT--Virtual Servers SetUp" staat < Virtual Server allows you to direct incoming traffic from WAN side (identified by Protocol and External port) to the Internal server with private IP address on the LAN side. The Internal port is required only if the external port needs to be converted to a different port number used by the server on the LAN side. A maximum 32 entries can be configured> en moet een poort toegevoegd via "Add" .
2) In het 2e invulscherm staat < Select the service name, and enter the server IP address and click "Save/Apply" to forward IP packets for this service to the specified server. NOTE: The "Internal Port End" cannot be changed. It is the same as "External Port End" normally and will be the same as the "Internal Port Start" or "External Port End" if either one is modified > . Hierin is de FTP server als Server Name, in het selectiescherm, geselecteerd en het "Server IP Address" is aangevuld met het cijfer 6 (zijnde het IPv4 Address van de home-PC Ethernet 2, welke is uitgelezen via CommandPrompt > ipconfig). Het poortnummer 21 is automatisch toegekent en het protocolTCP. TCP is aangepast in TCP/UDP. Daarna is "Save/Apply" gegeven.
Er komt een Alert from page 198.168.1.1 op en er staat < Since port 21 is used, the DSL router FTP server port will be moved to 2121 >. OK en in het 1e scherm worden alle poorten voor de Virtuele (FTP) server als 21 getoond. Daarna in het 2e scherm een extra ServerName toegevoegd maar dan alle poorten met het nummer 2121. Er komt geen alert melding na Save/Apply en in het 1e scherm worden bij de extra Vituele Server (FTP) alle poorten op 2121 getoond.
3) Vervolgens in het scherm tab 'Advanced SetUp' Save/Reboot gegeven bij Local Area Network (LAN) SetUp. Melding : < DSL Router Reboot. The DSL Router has been configured and is rebooting. Close the DSL Router Configuration window and wait for 2 minutes before reopening your web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration. >
4) Vooraf is de Windows Firewall tijdelijk uitgezet. Bij het testen van nieuwe FTP-Server is LAN-IP te benaderen via username/password inlog, maar is WAN-IP niet via het opkomende username/password inlogscherm te bereiken. Identieke inloggegevens zijn steeds gebruikt. Om de LAN-IP benadering te testen, via de PC- browser, is ftp://192.168.1.6:2121 ingevoerd en het opkomende inlogscherm. Werking is OK. Om de WAN-IP te benaderen is het adres van de router ingevoerd ftp://xx.xx.xx.159:2121 en het later opkomende inlogscherm; Melding: < Access denied. The server has denied your browsing request. Please make sure you have the permission to access this page >.Werking is niet OK?
5) Test "4" is herhaald maar dan met poort 21. Met hetzelfde resultaat: LAN is OK en WAN benadering werkt NIET.

Dit topic is gesloten. Maak een nieuw topic aan als je een vraag hebt.

1 reactie

Reputatie 4
Badge +3
Beste rhj,

Sorry, de reactie heeft door drukte even op zich laten wachten. Ik hou mijn reactie nu even kort, aangezien wij dit soort dingen normaal gesproken niet ondersteunen. Ik heb een collega van mij hierover gesproken en hij geeft aan dat portforwarding in ieder geval in te stellen is in ons nieuwe type modems. Zou het helpen als ik jou deze opstuur? Ik hoor graag van je of dit een oplossing is.

Groet, Rick