Onterechte incasso door Bos Incasso

  • 16 mei 2018
  • 7 reacties
  • 4821 x bekeken

Ik heb vanochtend een mail ontvangen van Bos incassobureau. Dat maakte mijn dag vrijwel per direkt goed. Volgens het bureau zou TELE2 hen hebben gevraagd het openstaande bedrag van ad. € 48,00 van mij te incasseren. Het daadwerkelijke bedrag is abonnementsgelden van €8. Het bijkomende bedrag van €40 is woekergeld voor het bedrijf zelf.

Maar goed, dit is niet het kernprobleem, dat is namelijk het volgende:
Incassobureau's moeten minimaal 1 betalingsherinnering/aanmaning sturen, voordat zij incassokosten in rekening mogen brengen. Dit is wettelijke geregeld. Incassobureau Bos en TELE2 hebben zich dus niet aan bovenstaande regel gehouden. Ik heb hiervoor telefonisch contact gehad met TELE2. TELE2 beaamde inderdaad dat er geen uitgaande betalingsherinnering per mail- en sms zijn uitgegaan. Ook per post heb ik geen betalingsherinnering ontvangen. Maar ipv dat zij het probleem intern gingen oplossen, moest ik contact opnemen met Bos, om vervolgens bij hen in bezwaar te gaan. Dit is toch te gek voor worden!!? TELE2 veroorzaakt een probleem en ik moet het werk voor hen gaan doen. Voor mij voorlopig geen TELE2 meer!


Info:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoede-en-schulden/vraag-en-antwoord/wanneer-incassobureau

https://luuc.eu/artikelen/wat-zijn-de-eisen-voor-een-herinnering-of-aanmaning-per-1-juli-2012/

Waar moet een aanmaning voor consumenten aan voldoen?
(samenvatting harde eisen)

– Na het verstrijken van een betalingstermijn moet de consument minimaal één schriftelijke aanmaning ontvangen voordat je een incassobureau mag inschakelen;
– De consument moet worden geïnformeerd over de gevolgen van een niet tijdige betaling;
– De consument moet minimaal 14 dagen de tijd krijgen om de factuur alsnog te betalen, zonder kostenverhoging;
– Wanneer de consument niet binnen 14 dagen betaalt (of een andere termijn van minimaal 14 dagen) dan mag je een incassobureau inschakelen. Vermeld daarom in de aanmaning de exacte incassokosten die in rekening worden gebracht wanneer de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald. Doe je dat niet dan mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht.

Dit topic is gesloten. Maak een nieuw topic aan als je een vraag hebt.

7 reacties

Reputatie 7
Badge +4
Hier staat het onder "Vervolgstappen indien incasso mislukt" het proces vermeld van informatie voorziening. Voordat een vordering naar het incassobureau wordt gestuurd worden er nog een aantal acties genomen.
https://www.tele2.nl/klantenservice/mobiel/openstaande-factuur-betalen/
Ze hebben het dus wel goed bedacht, maar of dat bij jou niet is gebeurd kan ik als medeklant niet beoordelen.
Hier staat het onder "Vervolgstappen indien incasso mislukt" het proces vermeld van informatie voorziening. Voordat een vordering naar het incassobureau wordt gestuurd worden er nog een aantal acties genomen.
https://www.tele2.nl/klantenservice/mobiel/openstaande-factuur-betalen/
Ze hebben het dus wel goed bedacht, maar of dat bij jou niet is gebeurd kan ik als medeklant niet beoordelen.


Hoi Eric,

De door jou aangehaalde link is niet van toepassing op mijn situatie. Zelfs als de link wel van toepassing zou zijn op mijn situatie, zou er -alsnog- niets veranderen aan bovenstaande bezwaar.
Reputatie 6
Badge
Hoi Urbanized,

Welkom op het forum van Tele2.

Ik zie dat je klachtenformulier vandaag is beantwoordt.
Het antwoord is verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres.
Ons standpunt is daarin duidelijk verwoord.

Ik kan je hier verder niet mee helpen.

Groet,

Arjan
Hoi Arjan,

Onderstaande het standpunt TELE2 (per mail):

"Beste meneer *****,

Hartelijk dank voor je bericht via het klachtenformulier.

Ik kan me je reactie voorstellen maar zorg dragen voor een tijdige betaling o.v.v. de juiste gegevens blijft de eigen verantwoordelijkheid.
Wij hebben het volledig uit handen gegeven aan Bos Incasso en wil je vragen je reactie bij hen neer te leggen. Dat kan bijvoorbeeld via deze link https://tele2.bosincasso.nl/contact/
Overigens gaat deze open factuur over de maand februari 2018."


Ik begrijp wel dat een tijdige betaling onder eigen verantwoordelijk valt, maar dat neemt niet weg dat consumenten wettelijk recht hebben op minimaal 1 aanmaning, alvorens een organisatie een incassobureau inschakelt. En dat probeer ik je nu juist duidelijk te maken. Ik heb geen enkele aanmaning ontvangen, noch via mail, noch via sms en noch via post. Zelfs een medewerker van TELE2 gaf aan geen uitgaande aanmaning te zien in het systeem. Om het dan maar te schuiven op 'zorg dragen voor een tijdig betaling' komt nogal onproffesioneel over als organisatie. Ik vermoed dat TELE2 dit donders van op de hoogte is...

Reputatie 7
Badge +2
In het proces van Tele2 is opgenomen dat er een brief wordt gestuurd. Ervan uitgaande dat dat ook is gebeurd, is niet te voorkomen dat er een enkele brief bij de post zoekraakt of verkeerd bezorgd wordt. Zolang Tele2 (vaak middels porti nota’s) kan aantonen dat het versturen van brieven plaatsvindt (voor de hele batch aan brieven, niet voor elke individuele brief) dan is dat voor de rechter in principe voldoende. Kijk of je dat laat meewegen in je besluit om het juridisch te gaan uitvechten.
Voorwaarde is uiteraard dat deze brieven wel conform de informatie regelgeving zijn opgesteld, dus inderdaad het tijdig melden en aanzeggen van de juiste kosten.
Andere mogelijkheid is nog dat het incassobureau eerst een dergelijke brief stuurt, maar dat deze (ook?) niet is aangekomen.
Beste Pipo,

Dat een communicatiemiddel zoek is geraakt, wat ik overigens betwijfel, kun je een consument onder geen enkele beding aanrekenen, ongeacht welke organisatie de mail/brief/sms verstuurd heeft. De verzender is verantwoordelijk, niet de ontvanger. Hoe kun je een ontvanger aansprakelijk stellen, wanneer degene geen weet heeft van wat de verzender te melden heeft?

Het juridisch aanvechten is te ver gezocht, maar ga het zeker niet uit de weg. Mocht het bezwaarschrift negatief uitvallen, dan zijn er andere instanties waar ik mijn bezwaar kan laten gelden.
Reputatie 6
Badge
@urbanized

Ik heb je een privebericht bericht gestuurd.